На основу члана 10. и 64. став 1. тачка 1. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 12/08, 17/12 и 25/18) Општинско веће општине Сремски Карловци

 

Објављује 

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће у јавној расправи о 

НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

  1. У поступку припремања Статута општине Сремски Карловци, Општинско веће општине Сремски Карловци, објављује Јавни позив за спровођење  јавне расправе о Нацрту Статута општине Сремски Карловци, који је саставни део овог Јавног позива.
  2. Јавна расправа о Нацрту Статута општине Сремски Карловци, спровешће  се у периоду од  07.децембра 2018.год. закључно са 23.децембром 2018.године.

Позивају се заинтересовани грађани и други заинтерсовани субјекти на подручју општине Сремски Карловци, да учествују у Јавној расправи  и дају предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре путем електронске поште на адресу javnarasprava@sremskikarlovci.rs

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 010-8/2018-I/1                                                             Ненад Миленковић, с.р.

  1. децембра 2018. године

Сремски Карловци

 

 

Нацрт Статута општине Сремски Карловци можете погледати : 

NACRT Statuta 2018

Претходни текстОдељење Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ
Следећи текстУ КАРЛОВЦИМА ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА