Strategijom o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period od 2015-2020. godine oblast delovanja nakon saobraćajne nezgode je posebno naglašena kao važna. Činjenica je da pored primarnih saobraćajnih nezgoda, dešavaju se i sekundarne usled neadekvatnog postupanja učesnika. Podaci pokazuju da mali broj učesnika u saobraćaju ima dovoljno razvijene osnovne veštine i znanja za pružanje prve pomoći, kao i postupanje nakon saobraćajne nezgode. Cilj ovog projekta koji finansira Agencija za bezbednost saobraćaja je da obuči što više učesnika da pravilno i bezbedno postupaju nakon nezgode.

Tribina za ukazivanje prve pomoći se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela u kojem će učesnici imati priliku da praktično uvežbavaju veštine (na lutki). Učesnici će imati priliku da steknu veštine pružanja prve pomoći u slučaju opekotina, zastoja rada srca, otvorenih i zatvorenih preloma, otvorenog i zatvorenog krvarenja.

Tribinu organizuje udruženje Hajv klaster u saradnji sa lokalnim Savetom za bezbednost saobraćaja Sremskih Karlovaca, a predavač je Nenad Vukas, sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju hitne medicinske pomoći.

Edukativna obuka će se održati dana 20.12.2018. godine (četvrtak) u zgradi Opštine Sremski Karlovci u svečenoj sali sa početkom u 11 časova. Broj učesnika je ograničen i neophodna je prijava učešća najkasnije do 19.12.2018. godine putem telefona 021/685-3062 radnim danom od 08.00-15.00 časova ili lično u zgradi Opštine, kancelarija 44.