Na poslednjoj sednici Skupštine opštine u 2018, održanoj danas,  24. decembra, usvojen je budžet za 2019. godinu u iznosu od 447 miliona dinara. Odobrnici su usvojili i kadrovski plan za opštinsku upravu i pravobranilaštvo u sledećoj godini, koji predviđa 11 zaposlenih više u tim organima nego lane,  odluku o prodaji građevinske parcele pored policijske stanice kompaniji Univereksport, te odluku o tome da se neizgrađeno građevinsko zemljište razvrsta u poljoprivredno, odnosno šumsko  radi utvrđivanja osnovice poreza na imovinu u 2019. godini. Skupština se saglasila sa predloženim izmenama programa poslovanja JKP „Belilo”  u prošloj i s programom rada u ovoj godini. Doneto je rešenje o obrazovanju Opštinskog saveta roditelja i rešenje o razrešenju članova školskog odbora Karlovačke gimnazije, koje je naložio Upravni sud pošto je prethodno razrešenje bilo nezakonito.

Kako je rekao obrazlažući predlog budžeta član Opštinskog veća za finansije Mina Minić, u odnosu na prvobitno planirani budžet za  2018. godinu, u opštinskoj kasi u ovoj godini biće 77 miliona dinara više. U tu sumu uračunat je i neraspoređeni višak od 40 miliona dinara iz ranijih perioda.

– I bez tog viška para iz prethodnog perioda budžet jeste veći u odnosu na sve ostale u poslednjih deset godina – rekao je Mina Minić. – Poreski prihodi planirani su u iznosu od 243.700.000 dinara. Od toga, najviše se očekuje od poreza na dohodak  i katipatalne dobitke 130 miliona, a od poreza na imovinu 102,4 miliona dinara. Tekući kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 134.180.000 dinara što je značajna stavka u budžetu.

Prema rečima Minića, u narednom periodu naglasak je na ulaganje u inifrastrukturu i obnovu Sremskih Karlovaca, kao i da se stvori baza da se izvorni prihodi budžeta polako, ali sigurno uvećavaju. Bez obzira na sve, napomenuo je Minić, budžet je i dalje manji od potreba, ali je svetla tačka pokrajinski budžetski fond koji će značajno pomoći u rekonstrukciji spomenika kulture i u razvoju infrastrukture, bez koje ne može da se govori  o razvoju bilo čega, u prvom redu turizma.

Predsednik opštine Nenad Milenković je rekao da povećanje budžeta nije ni malo slučajno, a kao argument za to naveo odluke  Republičke vlade o uvođenju mera finansijske konsolidacije koje se odose na celu državu i reflektuju na sve lokalne samouprave.

– Mi imamo i dalje mali budžet – rekao je Milenković. – S 447 miliona dinara on obezbeđuje nešto što bismo mogli nazvati osnovom za  razvoj. Ono što me raduje jeste da će sa našim skupštinskom odlukama naredna i 2020.  biti godine u kojima će se realizovati kapitalni projekti. Reč je o  saobraćajnicama, međunarodnom turističkom pristanu, rekonstrukciji Ulice brađe Anđelića, Karlovačkih đaka koja je delom sanirana.  Obezbedili smo više para za kulturu i povećali  socijalna davanja. Svesni smo da to nije dovoljno, ali sam siguran  da ćemo uz podršku drugih nivoa vlasti, u prvom redu Pokrajine i Republike, ispuniti planirano kada je reč o kapitalnim projektima.


Više para za kulturu

U 2019. godini predviđeno je više para za kulturu i informisanje. Za kulturu je planirano pet miliona dinara, a za informisanje četiri. Za sport je određeno 2,8 miliona dinara što je nekoliko stotina hiljada više nego lane. Za osnovno obrazovanje izdvojeno je 15 miliona dinara, što je takođe  više neog prošle godine. Povećana su i davanja za komunalnu delatnosti i urbanizam,a najveći skok zabeležen je na poziciji razvoja turizma, na šta je opozicija imala primedbe budući da nije ničim obrazloženo to povećanje.


 

tekst: Zorica Milosavljević // foto: Đorđe Radivojević