Nacrt ovog elaborata izlaže se na javni uvid na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci www.sremskikarlovci.rs i u zgradi Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, u trajanju od 8 dana, počev od 08.02.2019 do 15.02.2019. godine.

Uvid u Nacrt elaborata može se izvršiti u zgradi  Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci u vremenu od 12 do 15 časova.

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim dokumentom možete se obratiti Opštini Sremski Karlovci, na broj telefona 021/685-3000.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na Nacrt elaborata za vreme trajanja javnog uvida, elektronskim putem na e-mail:

kabinet@sremski-karlovci.org.rs, ili pisanim putem na adresu: Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci, neposredno putem pisarnice Opštine Sremski Karlovci.

Nacrt elaborata možete pogledati OVDE.

 

Prethodni tekstJAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U AP VOJVODINI KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODICA-PLASTENICI SA SISTEMOM ZA ZALIVANjE
Sledeći tekstOBAVEŠTENjE IZLAGAČIMA O USLOVIMA ZA VRŠENjE PRODAJE PROIZVODA DOMAĆE RADINOSTI, STARIH I UMETNIČKIH ZANATA I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA POKRETNIM TEZGAMA I IZLOŽBENIM ŠTANDOVIMA (TIPSKI DRVENI KIOSCI).