Za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obezbedio je 20 miliona dinara. Sredstva za regresiranje prevoza namenjena su za budžetske studente, za studente koji nisu korisnici usluga smeštaja i ishrane u studentskim centrima i koji ne koriste stipendije i kredite.

Na osnovu Javnog konkursa, pravo na ova sredstva ostvarilo je 28 lokalnih samouprava, a njihovim predstavnicima je danas, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio ugovore i rešenja o dodeli novčanih sredstava.

Među lokalnim samoupravama koje su ostvarile pravo na ova sredstva je i opština Sremski Karlovci, koja je dobila sredstva u iznosu  od 389.286,00 dinara.

Prethodni tekstObaveštenje za regresiranje prevoza učenika i studenata za mesec april
Sledeći tekstREŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2019. GODINU