LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA ZA DODELU SREDSTAVA/ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA  IZ BUDžETA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI UDRUŽENjIMA I ORGANIZACIJAMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U 2019. GODINI

redni broj naziv podnosioca prijave naziv programa/projekta

 

kriterijumi za izbor visina odobrenih sredstava  
1. Opštinsko udrduženje penzionera Sremski Karlovci Programske aktivnosti u 2019. 15 130.000,00  
2. Udruženje Bebi frend Novi Sad Podrška roditeljstvu 14 120.000,00  
3.       

 

Savez invalida rada Sremski Karlovci Programske aktivnosti u 2019. 12 100.000,00  
4.        Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Opštine Sremski Karlovci Edukacija, detekcija i socijalizacija osoba sa dijabetesom i njihovih porodica 12 100.000,00  
5. Udruženje gradskih operacija i agitacija Sremski Karlovci Programn neformalnog obrazovanja „nove veštine“ 12 100.000,0  
6. Gradska organizacija slepih Novi Sad Upoznavanje kulturno istorijskih znamenitosti naše zemlje 10 85.000,00  
7. Udruženje paraplegičara Novi Sad „Život u kolicima“ 9 70.000,00  
8. Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Novi Sad Obilazak nepokretnih i slabo pokretnih članova i odlazak u banju 8 50.000,00  
9. Udruženje distrofičara južnobačkog okruga Novi Sad Distrofičari u 2019. godini 8 45.000,00  

 

Prethodni tekstOBAVEŠTENjE „Prolećni festival vina 2019“ – ZAKUPI
Sledeći tekstOpština donirala televizor za video nadzor policijskoj stanici