Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinska uprava

ODELjENjE ZA KOMUNALO STAMBENE POSLOVE

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 352-39/2019-IX

Datum: 09.04.2019.godine

Sremski Karlovci

 

OBAVEŠTENjE

Zahtev za zauzeće JP-0 obrazac

Manifestacija „Prolećni festival vina 2019“  će se održati u Sremskim Karlovcima  od 03.05. do 05.05.2019. godine.

Obaveštavamo sve zainteresovane izlagače da je za učešće na manifestaciji kao izlagač potrebno da do 22.04.2019. godine dostave prijavu i uplate potreban iznos za zauzeće shodno potrebama a prema sledećem cenovniku po danu zauzeća (za tri dana iznos se množi sa 3):

 

    1. Kućice za vinare i vinogradare (zauzeća na centralnom platou na Trgu Branka Radičevića): 5.000,00 din/dnevno  
    2. Tezge za izlaganje proizvoda domaće radinosti (zauzeća u „Centru-Trg patrijarha Brankovića“): 1.100,00 din/ (naše tezge su površine 2 )

 

Uplatu izvršiti na sledeći način:     

Uplatilac:                 Vaše ime i prezime, adresa, mobilni telefon

Svrha uplate: Lokalna komunalna taksa „Prolećni festival vina 2019“

Primalac:                  Opštinska uprava Sremski Karlovci

Račun primaoca:        84074515184303

Model:                       97

Poziv na broj: 86250352392019

 

Nakon izvršene uplate, zbog rezervacije pozovite kontakt osobe:

 

Za vinare i vinogradare: Vladimir Žeravica, telefon 021/685-3081, 064/824-9013

 

Za ostale izlagače:

– Goran Lukić, telefoni 021/685-3050 i 064/824-9002,

– Dušan Mamula, telefoni 021/685-3048 i 064/824-9015,

– Vesna Čobanić, telefon 021/685-3062 i 064/824-9055

– Živorad Milanović, telefon 021/685-3033 i 064/824-9026

Dokaz o uplati lokalne komunalne takse poslati na faks Opštine Sremski Karlovci na e-mail komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs.

Raspored izlagača će biti po pristiglim prijavama, prijave pristigle posle 22.04.2019. neće se razmatrati ukoliko raspoloživi kapaciteti budu popunjeni.

Ugostiteljske usluge (roštilji, šatori i sl.) i usluge zabavnog karaktera (luna parkovi) neće biti moguće vršiti na javnim površinama.