Započeti radovi na pristupnoj saobraćajnici međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskim Karlovcima.