REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA SRBIJA

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 400-16/2019-I/2-1

Dana: 15. aprila 2019. godine

Sremski Karlovci

 

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima  („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16), i  člana 63. stav 1. tačka 13. Statuta Opštine Sremski Karlovci, („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, br. 7/19) predsednik opštine Sremski Karlovci donosi

 

 

R E Š E Nj E

 

O OBRAZOVANjU I IMENOVANjU ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE

SREMSKI KARLOVCI ZA 2019. GODINU

 

 

I

Ovim rešenjem obrazuje se stručna Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2019. godini  ( u daljem tekstu: Komisija) i imenuju članovi Komisije.

 

II

Zadatak Komisije je da:

  • sprovede postupak Javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2019. godini
  • izvrši stručnu ocenu projkata pristiglih na Javni konkurs
  • razmotri mišljenje nacionalnih saveta nacionalnih manjina o projektima nacionalnih manjina
  • za svaki projekat koji se razmatra sačini obrazloženje u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta
  • vodi zapisnik o sprovođenju postupka Javnog konkursa
  • na osnovu zapisnika sačini obrazložen prelog o dodeli sredtava za sufinansiranje projketa u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini, koji potpisuje svaki član Komisije i koji se dostavlja predsedniku Opštine Sremski Karlovci
  • obavlja druge poslove u cilji spovođenja postupka Javnog konkursa

 

III

Komisija ima 3 člana.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.

Predsednik Komisije koordinira rad Komisije i predsedava sednicama.

 

IV

U Komisiju se imenuju:

 

  1. Slobodan Stanković, na predlog Udruženja elektronskih medija Srbije „ComNet“
  2. Žarko Mandić, na predlog Udruženja Nova mreža Srbije – NMS
  3. Andrijana Nešić, medijski radnik.

 

Komisija ima sekretara koji nije član komisije.

Za sekretara Komisije određuje se Marina Janković, izvršilac za normativno – pravne poslove Opštinskog veća i predsednika Opštine.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe komisije obavljaće Kabinet predsednika Opštine Sremski Karlovci.

 

Svakom članu  Komisije, pripada novčana nadoknada  u iznosu od 10.000,00 dinara.

 

V

Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Sremski Karlovci“ i na zvaničnoj prezentaciji Opštine sremskikarlovci.rs

 

 

PREDSEDNIK

Nenad Milenković s.r.

 

                                                                                

 

 

 

Prethodni tekstZabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru
Sledeći tekstPromocija knjige Vuksana Kneževića