Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

OPŠTINSKA UPRAVA

ODELjENjE ZA KOMUNALNO STAMBENE

 POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 352-47/2019-IX

Dana: 18.04.2019.g.

Sremski Karlovci

Na osnovu člana 63. stav 2. i 3. Zakona o  stočarstvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.41/2009), a povodom zahteva AD „Ciklonizacija“ iz Novog Sada, Odeljenje za  komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Sremski Karlovci donosi:

 

R E Š E Nj E

 

  1. Odobrava se AD „CIKLONIZACIJA“, Novi Sad, ul. Primorska br. 76 da izvrši avio tretman odraslih komaraca na teritoriji Opštine Sremski Karlovci, u periodu od 22 .APRILA DO 06.MAJA 2019.godine.
  2. Rešenje se izdaje na osnovu zahteva AD „CIKLONIZACIJA“ Novi Sad od 18.04.2019.g.

 

 

 

Rukovodilac  Odeljenja

Živorad Milanović