Na osnovu Odluke Predsednika Opštine Sremski Karlovci broj: 223-1/2019-I/2 od 24.05.2019.g, oglašava se

 

JAVNA PRODAJA RASHODOVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA

PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

 

Vrši se prodaja rashodovanog službenog putničkog vozila u vlasništvu

Opštine Sremski Karlovci:

PRIJAVA: Prijava za učešće u javnom nadmetanju putem neposredne pogodbe

 Vozilo  marke „VAZ“, model „LADA NIVA 21214 1.7I“ , boja:“6D Zelena tamna“, broj motora: 21214718381, broj šasije: HTA 21214031722524, godina proizvodnje: 2003, registracione tablice: NS 356-VH, registrovano do 23.05.2019. i odjavljeno u PS Sremski Karlovci.

Početna cena iznosi 60.000,00 dinara.

Trenutna vrednost vozila na dan 24.05.2019.godine, iznosi 82.857,70 dinara,prema Katalogu tržišne vrednosti Poreske uprave za isti tip vozila.

Razgledanje navedenog  vozila može  se izvršiti u periodu od 27.05.2019. do 30.05.2019.godine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u Opštini Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1. Informacije možete dobiti svakog radnog dana na telefon 064/8249026 od 10.00 do 14.00 časova, kontakt osoba Živorad Milanović.

Pravo učešća u prodaji rashodovanog putničkog vozila imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun Opštine Sremski Karlovci broj: 840-1086804-80, svrha uplate: depozit. Na povraćaj depozita nema pravo ponuđač koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, ukoliko ne zaključi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu.

Ponuda sa dokazom o uplati depozita se dostavlja u pisanom obliku u zapečaćenoj koverti, sa naznakom na licu koverte: „Ponuda za prodaju rashodovanog službenog vozila (sa navedenom registarskom oznakom vozila) – NE OTVARATI“, a na poleđini ime/naziv ponuđača, adresu, broj telefona ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda mora da sadrži ponuđenu cenu u dinarima, kao i broj računa za vraćanje depozita.

Porez na prenos apsolutnih prava i ostali troškovi padaju na teret kupca.Ponude se dostavljaju putem pošte na adresu: Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, ili lično do 31.05.2019.godine do 10.00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 31.05.2019. godine u Opštini Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u kancelariji broj 27 sa početkom u 12,00 časova.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača dužan je da dođe u Opštinu

Sremski Karlovci radi potpisivanja kupoprodajnog ugovora, na poziv ovlašćenog lica.

Uplaćeni depozit će se uračunati u ugovorenu cenu.

Preuzimanje vozila će se izvršiti nakon uplate i prenosa vlasništva.

Potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti na internet adresi Opštine Sremski Karlovci: sremskikarlovci.rs

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE PRODAJE RASHODOVANOG SLUŽBENOG

PUTNIČKOG VOZILA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

Prethodni tekstPodmorničari iz celog sveta posetili Sremske Karlovce
Sledeći tekstFinalni izveštaj SMUG EU