Na osnovu Odluke Predsednika Opštine Sremski Karlovci broj:223-1/2019-I/2 o23.05.2019.g, oglašava se

 

JAVNA PRODAJA RASHODOVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA

PUTEM NEPOSREDNE POGODBE

 

Nakon dve neuspele javne prodaje putem prikupljanja pismenih ponuda vrši se prodaja rashodovanog službenog putničkog vozila u vlasništvu Opštine Sremski Karlovci putem neposredne pogodbe:

Vozilo  marke „VAZ“, model „LADA NIVA 21214 1.7I“ , boja:“6D Zelena tamna“, broj motora: 21214718381 broj šasije: HTA 21214031722524 godina proizvodnje: 2003, registracione tablice: NS 356-VH, registrovano do 23.05.2019. i odjavljeno u PS Sremski Karlovci.

Prijava za učešće u javnom nadmetanju putem neposredne pogodbe (2)

Početna cena iznosi 60.000,00 dinara.

Trenutna vrednost vozila na dan 24.05.2019.godine, iznosi 82.857,70 dinara,prema Katalogu tržišne vrednosti Poreske uprave za isti tip vozila.

Razgledanje navedenog  vozila može  se izvršiti u periodu od 11.06.2019. do 13.06.2019. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u Opštini Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1.

Prodaja vozila neposrednom pogodbom se može obaviti po ceni koja je predmet dogovora između Opštine Sremski Karlovci i kupca ali ne nižoj od 60% početne cene.

Kupac-najbolji ponuđač dužan je da iznos po kojem mu je prodato vozilo uplati u roku 8 dana od dana zaključenja prodaje neposrednom pogodbom.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zapečaćenoj koverti, sa naznakom na licu koverte: „Ponuda za prodaju rashodovanog službenog vozila (sa navedenom registarskom oznakom vozila) – NE OTVARATI“, a na poleđini ime/naziv ponuđača, adresu, broj telefona ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda mora da sadrži ponuđenu cenu u dinarima. Porez na prenos apsolutnih prava i ostali troškovi padaju na teret kupca.

Ponude se dostavljaju putem pošte na adresu: Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, ili lično do 14.06.2019. godine do 10.00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana  14.06.2019. godine u Opštini Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u kancelariji broj 27 sa početkom u 12,00 časova.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača dužan je da dođe u Opštinu

Sremski Karlovci radi potpisivanja kupoprodajnog ugovora, na poziv ovlašćenog lica.

Preuzimanje vozila će se izvršiti nakon uplate i prenosa vlasništva.

Informacije možete dobiti svakog radnog dana na telefon 064/8249026 od 10.00 do 14.00 časova, kontakt osoba Živorad Milanović.

Potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti na internet adresi Opštine Sremski Karlovci: www.sremskikarlovci.rs

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE PRODAJE RASHODOVANOG SLUŽBENOG

PUTNIČKOG VOZILA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

Prethodni tekstPrijem delegacije Fakulteta za menadžment i OK „Crvena zvezda“
Sledeći tekstPredsednik Milenković u Briselu