RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA) SA DETALjNOM RAZRADOM 

Oglas za RJU PPPPN drzavnog puta 100 od Stare Pazove do Novog Sada