OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

ODELjENjE ZA  KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE                                              

OBAVEŠTENjE

Manifestacija „Karlovačka berba grožđa 2019” će se održati u Sremskim Karlovcima  od 06.09. do 08.09.2019.godine. 

PRIJAVA učešća 2019 – SAJT OPŠTINE

Upustva za prodaju- Karlovačka berba 2019

Obaveštavamo sve zainteresovane izlagače da je za učešće na manifestaciji kao izlagač potrebno da do 26.08. 2019.godine podnesu prijavu i uplate potreban iznos za zauzeće shodno površini zauzeća a prema sledećem cenovniku po danu zauzeća (za tri dana iznos po m² se množi sa 3):

– Tezge za izlaganje proizvoda : 1.100,00 din/ m² (tezge organizatora su 2 m², paviljon-šator organizatora je 3 m²) ;

– Zabavni parkovi i ostale igre (zbog ograničenih kapaciteta pre rezervacije i uplate proverite da li ima slobodnog prostora): 400,00  din/ m²;   

– Ugostiteljske usluge (zbog ograničenih kapaciteta pre rezervacije i uplate proverite da li ima slobodnog prostora):    

do 10 m²   2.100,00 din/ m²     

od 11 m² do 50 m²   1.700,00 din/ m²   

od 51 m² do 100 m² 1.400,00   din/ m²

preko 100 m² 1.100,00   din/ m²     

-Za učešće vinara i vinogradara na manifestaciji «Karlovačka berba grožđa 2019» za sve vreme trajanja manifestacije utvrđuje se kotizacija u iznosu od 16.000,00 dinara.

Prijavom i uplatom posle naznačenog datuma gubite mesto koje ste imali ranijih godina.

Nakon poslate prijave, zbog rezervacije i plaćanja pozovite kontakt osobe: 

Za rezervaciju i izdavanje rešenja:

– Goran Lukić, telefoni 021/685-3050 i 064/824-9002,

– Vesna Čobanić, telefon 021/685-3062 i 064/824-9055,

– Živorad Milanović, telefon 021/685-3033 i 064/824-9026.

– Za plaćanje služba finansija: 021/685-3009, 021/685-3043, 021/685-3044.

Prijavni obrazac i dokaz o uplati lokalne komunalne takse možete poslati na e-mail: komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs ili doneti lično u kancelariju 44 u zgradi opštine.