Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5.  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018), člana 63. stav 1. tačka 24. Statuta opšštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“, broj 7/2019), na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Sremski Karlovci, na II vanrednoj sednici Štaba, održanoj 08.07.2019. godine, predsednik Opštine donosi

 

ODLUKU O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE

NA DELU TERITORIJE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

  1. PROGLAŠAVA SE VANREDNA SITUACIJA na delu teritorije opštine Sremski Karlovci,  koja obuhvata katastarske parcele broj 976, 978/1, 975, 973/1 i 973/2 i objekte za stanovanje u ulici Gajeva broj 8,  Karlovačkih đaka broj 15, 17 i 19/a, a zbog pričinjene materijalne štete usled velikih kiša, leda i padavina dana  07. jula 2019. godine, kada je u Sremskim Karlovcima palo preko 40 litara kiše po  m2.

 

  1. Vanredna situacija se proglašava zbog urušavanja potpornog zida u Sremskim Karlovcima, ulica Gajeva broj 8 i opasnosti da dođe do urušavanja objekata za stanovanje u ulici Karlovačkih đaka broj 15, 17, 19/a.

 

3. Odluka o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije opštine Sremski Karlovci  obuhvata i sledeće radove: čišćenje najugroženijih raskrsnica, čišćenje  kanala u Karađorđevoj ulici od broja 25-47, čišćenje kanala ispod saobraćajnice u ulici Belilo od broja 44–48, čišćenje kanala kod Osnovne škole „23 oktobar“ i čišćenje kanala kod fudbalskog igrališta.

 

4. Ova Odluka se dostavlja Štabu za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga i Upravi za vanredne situacije u Novom Sadu.

 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom listu opštine Sremski Karlovci.

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

PREDSEDNIK OPŠTINE

Nenad Milenković

Broj: 8-2/72/2019-VII

Dana: 08. jula 2019. godine

Sremski Karlovci

 

 

Prethodni tekstSREMSKOKARLOVAČKI PESNIČKI BRODOVI 2019
Sledeći tekstKarlovačka berba grožđa 2019. – OBAVEŠTENjE ZA IZLAGAČE