Prijava za auto sedista – ABS

Agencija za bezbednost saobraćaja će donirati 20 auto sedišta Savetu za bezbednost saobraćaja Opšine Sremski Karlovci, a Opšina Sremski Karlovci će nabaviti još 20 auto sedišta koja će biti uručena svim zainteresovanim roditeljima koji ispunjavaju osnovne uslove i koji budu prisustvovali  obaveznoj obuci.

Pozivaju se svi roditelje dece koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci i imaju potrebu da besplatno dobiju auto-sediša namenjena za decu stariju od 1 godine i namenjena su  za uzrast  9-36 kg tj. auto-sedišta koja spadaju u grupu 1,2,3, da podnesu prijavu do 01.09.2019.

Sedišta će se dodeljivati bez obaveze vraćanja nakon korišćenja. Prilikom predaje auto-sedišta roditelji će biti u obavezi da odslušaju predavanje u vezi sa pravilnom upotrebom auto-sedišta koje će organizovati Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja Opštine Sremski Karlovci. Datum dodela i predavanja će biti nahnadno objavljen.

Zavisno od podnetih prijava prioritet u dodeli auto-sedišta će imati samohrani roditelji i roditelji čija su pojedinačna primanja ispod 40.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

  1. Fotokopija lične karte (ili očitana L.K.) jednog od roditelja
  2. Fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih za već rođeno dete
  3. Fotokopija saobraćajne dozvole (za roditelje koji nisu vlasnici vozila neophodna je i saglasnost vlasnika vozila o korišćenju)
  4. Potvrda o visini primanja za roditelje ili potvrda o nezaposlenosti

Zainteresovani roditelji mogu da podnesu prijave u zgradi Opštine Sremski Karlovci, kancelarija 44 (potkrovlje) gde će dobiti detaljna objašnjenja i instrukcije. Kontakt telefoni: 021/685-3033, 021/685-3062, mejl:komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs

Prethodni tekstJAVNI POZIV RODITELjIMA ZA DODELU DEČIJIH AUTO – SEDIŠTA NA KORIŠĆENjE
Sledeći tekstMinistar Đorđević uručio vozilo Savezu invalida rada Vojvodine u Sremskim Karlovcima