Radnici JKP “Belilo” uklonili su divlju deponiju na ulasku u Sremske Karlovce (put prema Inđiji). Pored uklanjanja deponije, ograđen je i prostor gde se deponija nalazila a u cilju daljeg i ponovnog pojavljivanja odlaganja otpada.

Ovim putem lokalna samouprava i JKP “Belilo” apeluju na sve građane da samo zajedničkim zalaganjem i naporima možemo doprinositi čistijim i lepšim Sremskim Karlovcima.