Izveštaj sa javne rasprave

Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštine Sremski Karlovci

Izvestaj sa javne rasprave0001