PRODUŽAVA SE TRAJANjE JAVNE PREZENTACIJE

 

JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli broj 7946 K.O. Sremski Karlovci, za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket) u Sremskim Karlovcima

 

JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli 6314 K.O. Sremski Karlovci, potes Srednji Matej, za potrebe izgradnje vinarije sa ugostiteljskim i smeštajnim kapacitetima, spratnosti Su+P+1

 

https://drive.google.com/drive/folders/1PzaGCrK9SwuQ9mFQJWhq8zVbo04zL02m?usp=sharing

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU PRISTANA ZA PRETOVARA NAFTINIH DERIVATA SA TEHNOLOŠKIM CEVOVODOM NA K.P. BR. 3848/12, 3848/17, 3848/18 I 7944 K.O. SREMSKI KARLOVCI