Elaborat za JAVNI UVID U PONOVLjENOM POSTUPKU
Nacrt ugovora br. 4 EUROFLEX, ponovljeni postupak
Prethodni tekstJAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTEVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2019. GODINU
Sledeći tekstProjekat «Evropska osa zapad-istok»je finansiran uz podršku Evropske unije kroz program „Evropa za građane“