1 javni poziv za javnu raspravu
2 Program javne rasprave 1
3 program J.R. 2
4 Program javne rasprave 3
5 Odluka o izradi Izmena i dopuna PGR Sremskih Karlovaca
6 Resenje o nepristupanju strateskoj proceni