Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će zbog povoljnih meteoroloških uslova prodaja na tipskim objektima (kućicama) za letnju sezonu 2020. godine, biti moguća počev od 14 marta 2020. godine. Izlagačima koji imaju rešenja za zimsku sezonu do 31. marta, neće biti dodatno naplaćivana razlika u ceni između između zimskog i letnjeg cenovnika do momenta trajanja prethodnog rešenja tj. do 31. marta 2020. godine.
Pozivamo sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za prodaju da zahteve sa kompletnom traženom dokumentacijom dostave ovom Odeljenju najkasnije do 06. marta 2020. godine.
Licitacija će biti organizovana 10. marta sa početkom u 11,00 časova u zgradi Opštine u skupštinskoj sali. Lica čija dokumentacija ne bude potpuna neće moći učestvovati na licitaciji.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 021/685-3062; 021/685-3033 ili lično u kancelariju broj 44 u zgradi Opštine.

Prilog:
Obrazac zahteva sa potrebnom dokumentacijom

S poštovanjem,

RUKOVODILAC ODELjENjA

Živorad Milanović