Radionica na temu upisa prava javne svojine u okviru projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove i opštine Apatin i Sremski Karlovci u okviru programa Exchange 5, održana je u Novom Sadu.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Na radionici su pored predstavnika Grada Novog Sada i opština Apatin i Sremski Karlovci, nadležnih javnih komunalnih preduzeća učestvovali i predstavnici Republičkog geodetskog zavoda koji su učesnike bliže informisali o načinima rada i postupanja ove institucije. Na skupu je posebna pažnja posvećena pitanju uspostavljanja prava svojine na podzemnim vodovima i pratećim objektima, odnosno primeni Zakona o ozakonjenju.

Planirano je održavanje ukupno tri radionice na temu razmene znanja i iskustava u dosadašnjem toku upisa prava javne svojine u partnerskim lokalnim samoupravama.

Projekat “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” vredan je 242.860,18 evra, započet je 22. decembra 2018. godine i traje 24 meseca.

Novi Sad, 24. februar 2020. godine

 

Prethodni tekstPREDSTAVLjEN PROJEKAT “OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”
Sledeći tekstELABORAT o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom po ceni manjoj od tržišne cene u korist privrednog društva „JAVOR“d.o.o iz Sremskih Karlovaca