U petak 21. februara 2020. godine u Novom Sadu održana je prezentacija projekta “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad i opštine Apatin i Sremski Karlovci u okviru programa Exchange 5.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Cilj projekta je poboljšanje efikasnosti u pružanju usluga lokalnih samouprava i transparentnost u njihovom radu unapređenjem upravljanja imovinom u Gradu Novom Sadu i u opštinama Apatin i Sremski Karlovci. Takođe, Projektom je planirano unapređenje procesa uspostavljanja prava javne svojine na komunalnoj infrastrukturi Grada Novog Sada i pomenutih opština u cilju stvaranja uslova za ubrzani lokalni ekonomski razvoj i približavanja lokalnih samouprava građanima i privredi.

Jedan od najozbiljnijih izazova gradova i opština u Republici Srbiji jeste pronalaženje načina za što brže okončanje procesa uspostavljanja prava javne svojine, a zatim i za efikasno upravljanje i njeno korišćenje u najboljem interesu lokalne zajednice.

Ključne aktivnosti Projekta su formiranje radnih tela za popis komunalne infrastrukture,

organizacija edukacije za zaposlene u partnerskim lokalnim samoupravama na teme iz oblasti upisa prava javne svojine i upravljanja imovinom, nabavka IT opreme, priprema tehničke dokumentacije i izvođenje geodetskih radova neophodnih za legalizaciju nepokretnosti, podnošenje zahteva za upis prava javne svojine, i ažuriranje podataka u evidencijama za upravljanje imovinom u Gradu Novom Sadu i u opštinama  Apatin i Sremski Karlovci, utvrđivanje vrednosti imovine kao i organizovanje promotivnih aktivnosti.

Projekat “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” vredan je 242.860,18 evra, započet je 22. decembra 2018. godine i traje 24 meseca.

 

Prethodni tekstSremski Karlovci i Kjahta postaju gradovi prijatelji
Sledeći tekstODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA ”OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”