Opština Sremski Karlovci je za građane Banstola izvršila nabavku struganog asfalta. Nabavljena je i prevezena količina od 250 m3 struganog asfalta, koji je raspoređen po nekategorisanim ulicama na Banstolu koje su bile u najlošijem stanju.

Opština Sremski Karlovci planira da u 2020. godini izvrši nabavku još dodatnih 1000m3 struganog asfalta, koji će biti raspoređen po najkritičnijim nekategorisanim ulicama i putevima.