SAOPŠTENJE - Opštinski štab za vanredne situacije Sremski Karlovci 18-03-2020