Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinski štab za vanredne situacije

Broj: službeno

Dana: 21.03.2020. godine.

Sremski Karlovci

 

 

Na osnovu člana 41. stav 4. i člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020), Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci, na svojoj 1. telefonskoj sednici  održanoj dana 21.03.2020. godine donosi sledeće:

 

N A R E D B E

I

ZABRANjUJE SE rad ugostiteljskih objekata na teritoriji Opštine Sremski Karlovci  u toku trajanja vanrednog stanja. Donošenjem ove Naredbe prestaju da važe Naredba broj 8-2//2020-VII od 18.03.2020. godine tačka VI i Naredba broj 8-2/33/2020- VII od 20.03.2020. tačka IV.

 

II

Nalaže se ograničavanje radnog vremena maloprodajnim objektima na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u toku vanrednog stanja po sledećem rasporedu:

  • Ponedaljak-subota od 07.00 do 18.00 časova
  • Nedeljom od 08.00 do 18.00 časova
  • Nedeljom od 04.00 do 07.00 časova isključivo za lica starija od 65 godina
  • Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanja lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na četiri kvadratna metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti, a u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 53-2581/2020 od 17.03.2020. godine.

Na osnovu spiska Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije maloprodajni objekti na teritoriji Opštine Sremski Karlovci koji su predviđeni za rad nedeljom od 04.00 do 07.00 radi snabdevanja lica starija od 65 godina su: „Mikromarket“, Mitropolita Stratimirovića 34; „PerSu“, Mitropolita Stratimirovića 2a; „Mesara Buba“, Preradovićeva 16.

III

Zadužuje se Nenad Vojvodić za komunikaciju oko pružanja pomoći u Ambulanti Sremski Karlovci (Dom zdravlja Novi Sad) kao član Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci.

 

Naredbu dostaviti: Članovima Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci, načelniku Opštinske uprave radi realizacije.

 

 

K O M A N D A N T

Nenad Milenković

Prethodni tekstNaredbe Opštinskog štaba za VS sa 3. sednice
Sledeći tekstNOVO RADNO VREME VOLONTERSKOG KOL CENTRA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI