Naredbe u skladu sa odlukom o ukidanju VS
Naredba o dezinfekciji FAMa
Zakljucak sa 7. VS