Po napogu Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, danas su radnici JKP „Belilo“ započeli akciju uklanjanja divlje deponije na lokaciji na nasipu prema Starom Dunavu.

Površina koja će biti očišćena iznosi oko 5.000 m2.

Iako na navedenoj lokaciji postoji jasno vidljiva tabla „Zabranjeno bacanje smeća“, Opština Sremski Karlovci apeluje na građane da Karlovce održavaju čistim i urednim a otpad odnose na mesta koja su za to predviđena.