Opštinska izborna komisija je, na sednici dana 30. maja 2020.godine, sa početkom u 12,00 časova, donela Zaključak kojim se podnosiocu Izborne liste Grupe građana „Karlovačka lista“, nalaže da otkloni utvrđeni nedostatak u izbornoj listi u roku od 48 časova od dostavljanja Zaključka.

Opštinska izborna komisija primila je dana 30. maja 2020. godine, u 13,00 časova, Izbornu listu Koalicije „Vojvođanski front“.