Izborna lista Karlovačka lista- dr Ivan Stijepović