Opštinska izborna komisija je na sednici održanoj dana 11. juna 2020. godine, sa početkom u 17,00 časova, donela Zaključak o utvrđivanju koji podnosioci izbornih lista će koristiti sredstva za finansiranje izborne kampanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, Rešenje o ispunjenju uslova Grupe građana „Karlovačka lista“ za određivanje predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora na teritoriji Opštine Sremski Karlovci i Rešenje o neispunjenju uslova podnosilaca izbornih lista za određivanje predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora na teritoriji Opštine Sremski Karlovci.