Edukacija na teme iz oblasti upisa prava javne svojine i upravljanja imovinom namenjena zaposlenima u Gradu Novom Sadu i opštinama Apatin i Sremski Karlovci održana je od 30. septembra do 2. oktobra 2020. godine, u Orašcu.

Trodnevna edukacija ima za cilj unapređenje stručnih kapaciteta zaposlenih u tri lokalne samouprave koje učestvuju u realizaciji projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”. Teme obuke bile su: primena pravne regulative kojima se uređuje oblast upisa prava svojine na nepokretnostima i implikacije na rad stručnih službi jedinica lokalne samouprave, vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini i upravljanje javnom imovinom.

Projekat “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” vredan je 242.860,18 evra, započet je 22. decembra 2018. godine i traje 24 meseca. Realizuje se u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

 

Novi Sad, 2. oktobar 2020. godine

Prethodni tekstKONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIM U SREDNjE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU (ROK: 30.9.2020)
Sledeći tekstKONKURS ZA DODELU STIPENDIJE STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ 2020/2021 GODINI