Treća po redu radionicana temu upisa prava javne svojine u okviru projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove i opštine Apatin i Sremski Karlovci u okviru programa Exchange 5, održana je u Sremskim Karlovcima.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tema radionice bila je procena vrednosti imovine u svojini lokalnih samouprava. Učesnici skupa razgovarali su o različitim pristupima utvrđivanja vrednosti nepokretnosti, odnosno o potrebi vođenja adekvatne evidencije imovine u skladu sa zakonskom regulativom.

U okviru projekta “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” ukupno je organizovano tri radionice na temu razmene znanja i iskustava u dosadašnjem toku upisa prava javne svojine u partnerskim lokalnim samoupravama, čime je ova projektna aktivnost uspešno realizovana.

 

  1. novembar 2020. godine
Prethodni tekstOŠVS – Naredba o izmeni i dopuni
Sledeći tekstObaveštenje – razgovori građana sa predsednikom