Opština Sremski Karlovci uz podršku Refionalne razvojne agencije „Bačka“ realizuje međunarodni projekat „EFYRA – Europe Future of Young in Rural Area“ zajedno sa još 8 evropskih partnera.

Evropska ruralna područja imaju jedan zajednički problem, a to je migracija mladih. Svrha projekta je identifikacija uzroka migracija u svakom partnerskom području kroz zajedničku diskusiju projektnih partnera i identifikovanje sugestija za sprečavanje migracija mladih kroz aktivne radionice. Kvalitetu analiza i tematskih diskusija doprineće stručnjaci (demografi i sociolozi) koji će biti uključeni u dizajn EFIRA studije. Studija EFIRA će pokušati da utiče na kreiranje politika na nivou EU. Projekat će uključiti mlade ljude koji će biti aktivno uključeni u analize i radionice i stvaranje EFIRA studije.

EFIRA studija biće poslata nacionalnim vladama projektnih partnera, evro-parlamentarcima i Komisiji EU.

Tokom realizacije ovog Projekta, predviđeno je da se održi 5 tematskih radionca, a to su:

1. radionica – POČNIMO – prezentacija projekta i projektnih partnera, stvaranje podtema
2. radionica – UPOZNAJMO SEOSKO PODRUČJE – upoznavanje projektnog područja, problema, potencijala, analiza situacije,
3. radionica – POGLED SA STRANE – koji su problemi u ruralnim područjima zemalja pristupnica EU (Srbija, severna Makedonija).
4. radionica – DOKAŽIMO DA MOŽEMO – radionica o preduzetništvu za mlade i potencijalima svih ruralnih područja – prezentacija primera dobre prakse.
5. radionica – POGLED NA BUDUĆNOST – Zaključci projekta i odgovori na pitanja: Šta čeka ruralna područja? Kako sprečiti migraciju? Koje mere preduzeti?

Tokom trajanja Projekta, ukoliko mogućnosti dozvole vezano za pandemiju COVID-19 virusa, postoji mogućnost i odlaska na studijsko putovanje.

Sa zadovoljstvom Vam pozivamo da učestvujete na prvoj radionici projekta „EYFRA“ koja će se održati od 17.12 do 19.12.2020 preko ZOOM aplikacije. Vaše prijave možete poslati na mejl adresu stefan.gnip@sremskikarlovci.rs do utorka 15.12.2020. godine.

Prethodni tekstObaveštenje AD „Ciklonizacije“ – DERATIZACIJA
Sledeći tekstPomoć za socijalno ugrožene porodice