Povodom završetka projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove u saradnji sa  opštinama Apatin i Sremski Karlovci,v.d. zamenik načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko – pravne poslove Grada Novog Sada Vera Zorić održala je sastanak sa Sekulom Petrovićem, načelnikom opštinske uprave Beočin.

Opština Beočin u proteklom periodu stekla je značajno iskustvo u sprovođenju projekata u okviruprogramaExchange sa ciljemuspostavljanja efikasnijeg upravljanja imovinom. Na sastanku su razmenjena znanja i iskustva koje su lokalne samouprave kao koordinatori projekata sticale tokom realizacije pomenutih projekata. Diskutovano je o dosadašnjem toku upisa prava javne svojine, primerima dobre prakse  i izazovimau ovom procesu pred kojima se nalazesve lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Rok za završetak realizacije projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” je 21. decembar 2020. godine. Realizuje se u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

 

  1. decembar 2020. godine
Prethodni tekstPredsednik Stojkečić kod ministarke Obradović
Sledeći tekstZAVRŠEN PROJEKAT „OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM“