Odbornici Skupštine opštine Sremski Karlovci većinom glasova na poslednjoj ovogodišnjoj sednici, održanoj 21. decembra, usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu i Odluku o budžetu, kao i kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva za 2021.

Odlukom o budžetu predviđeni su prihodi i rashodi od 413,4 miliona dinara. Od te sume, 105,4 miliona dinara su prene-te, neutrošene pare iz prethodnih godina, te se dogodine računa s 297.915.000 dinara realnih budžetskih prihoda, dok se deset miliona dinara finansijske pomoći očekuje od Evropske unije, kao i primanja od prodaje nefinansijske imovine.

Jednoglasno je prihvaćen predlog rešenja za otuđenje građevinskog zemljišta u korist preduzeća „Re-ko”, koje poseduje poslovni objekat čiji deo od 19 kvadratnih metara prelazi na parcelu od 221 kvadratnog metra u javnoj svojini Opšti-ne. Jedini način kupovine zemljišta u konkretnom slučaju jeste otuđenje zemljišta neposrednom pogodbom.

Skupština je dala saglasnost na program rada JKP „Belilo” i opštinske Turističke organizacije u narednoj godini, te donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „23. oktobar”. Prihvaćen je i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti „Belila” u trećem kvartalu ove godine.

tekst: Zorica milosavljević