Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci, na sednici održanoj 14. januara 2021. godine, donelo je ODLUKE o finansijskim podrškama porodicama sa decom i odredilo  visine novčanih pomoći, tako što je dosadašnje iznose novčanih davanja uvećalo, u skladu sa merama populacione politike, a u cilju pospešivanja nataliteta.
 
Novogodišnja novčana pomoć za dete koje je PRVO ROĐENO u 2021. godini, sa prebivalištem u Sremskim Karlovcima  iznosi  15.000,00 dinara.
Jednokratna novčana pomoć za BEBE –  svu decu rođenu u 2021. godini, bez obzira na redosled rođenja  iznosi 30.000,00 dinara, počev od  01.01.2021. godine.
Jednokratna novčana pomoć porodici u kojoj se u 2021. godini  rode BLIZANCI ILI TROJKE  iznosi 15.000,00 dinara, počev od  01.01.2021. godine.
Prethodni tekstZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA RODITELjSKI DODATAK MAJKE
Sledeći tekstLekarski pregledi – obaveštenje građanima