U Opštini Sremski Karlovci, dana 27.01.2021. godine, održana je prva sednica Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja.

Kako je istakla Živana Živanović koordinatorka Radne grupe, značaj za inkluziju Roma na lokalnom novou je izrada akcionog plana sa ciljem je da se obezbede bolji uslovi za obrazovanje, stanovanje, zdravlje, socijalnu zaštitu, kulturu, informisanje i zaštitu životne sredine. Članica Opštinskog veća za sport, omladinu i socijalnu politiku, koja je i sama pripadnica romske nacionalnosti, posebno je naglasila da je Opština Sremski Karlovci pokazala primer dobre prakse tako što je prvi put u Vojvodini predstavnica Romske nacionalnosti postavljena za članicu Opštinskog veća.

Prethodni tekstRADNA GRUPA ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA
Sledeći tekstJAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2021. GODINU