Članica Opštinskog veća zadužena za socijalnu politiku, Živana Živanović, Nada Ostojić-Agbaba, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti i Olgica Milišić iz Patronažne službe Doma zdravlja, posetile su danas porodicu Barbul Nadice i Kurina Marsela na Čeratu, kojima se rodio sin Matej Kurina, dana 3. januara 2021. godine. Uz topao razgovor, čestitanje i prigodne poklone, porodici je uručena novogodišnja poklon čestitka u vrednosti od 15.000,00 dinara. Zahvaljujući odluci Opštinskog veća, novčani iznosi su uvećani u odnosu na prethodne godine, kako za sve novorođene bebe, tako i za porodice sa blizancima i za prvu bebu rođenu u kalendarskoj godini.

Pružanjem finansijske pomoći porodicama sa decom, stimulativnom merom za populacionu politiku, Opština Sremski Karlovci nastoji da pospeši rađanje dece, kao pozitivne prirodne komponente populacione politike.