O B A V E Š T E Nj E

 

Opština Sremski Karlovci će studentima, koji su ostvarili pravo na regresiranje troškova prevoza, u MAJU mesecu 2021. godine regresirati  autobuski prevoz u visini od 35 % od iznosa cene pretplatne  mesečne karte.

Opština će plaćati 900,00 dinara za studente koji putuju visokoobrazne ustanove  u Novi Sad.

Razliku troškova, do pune cene pretplatne mesečne karte prevoznicima plaćaju studenti prilikom kupovine mesečne smart autobuske karte u GSP Novi Sad.

Sve dodatne informacije  možete dobiti na brojeve telefona: 021/685 3007 i 021/685 3030 i 021/685-3015.

 

                                Odeljenje za društvene delatnosti

                                OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI