Naredba sa 3. sednice
Odluka o ukidanju VS
Zaključak o ukidanju VS