Sremski Karlovci dobiće plan razvojaPredsednik opštine Sremski Karlovci, Aleksandar Saša Stojkečić, potpisao je danas sa predstavnicima Republičkog sekreterijata za javne politike „Sporazum o poslovnoj saradnji za podršku za izradu nacrta Plana razvoja opštine Sremski Karlovci“. Sporazum je potpisan u okviru Projekta za mentorstvo u lokalnom procesu planiranja koji se finansira iz sredstava vlada Nemačke i Švajcarske, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji  sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Plan razvoja opštine predstavlja dokument razvojnog planiranja najvišeg reda, donosi se na period od najmanje 7 godina. Cilj izrade Plana je stvaranje vizije održivog razvoja opštine Sremski Karlovci i definisanje prioritetnih ciljeva razvoja i odgovarajućih mera, zasnovanih na unapređenju sveobuhvatnog kvaliteta života građana, podsticanju ubrzanog ekonomskog razvoja, planskom i racionalnom korišćenju prirodnih resursa, obezbeđenju socijalnog napretka i smanjenju siromaštva, pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite i obrazovanja, unapređenju kulture, poštovanju ljudskih i manjinskih prava i obezbeđenju jednakih mogućnosti za sve građane opštine.

Prilikom izrade Plana razvoja opština će voditi računa o njegovoj usklađenosti sa planskim dokumentima na republičkom nivou i usklađenosti Plana razvoja sa prostornim i urbanističkim planom, kao i planom generalne regulacije na svojoj teritoriji.

Osim Stojkečića, delegaciju Opštine Sremski Karlovci na ovom sastanku činili su načelnica Opštinske Osim predsednika Stojkečića, delegaciju Opštine Sremski Karlovci na ovom sastanku činili su načelnica Opštinske uprave Nataša Svirčev, članica Opštinskog veća za privredu i finansije Đurđica Šnur, Pomoćnik predsednika opštine Marina Janković i službenik karlovačke Opštine Stefan Gnip.

Prethodni tekstPodrška zapošljavanju marginalizovanih grupa s teritorije opštine Sremski Karlovci
Sledeći tekstŠef Misije za Evropu Parlamentarne skupštine Frankofonije u poseti Karlovcima