Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine, odbornici su doneli odluku o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije prostora, namenjenog poslovnom centru, poslovanju i porodičnom stanovanju na Ćušilovu u Sremskim Karlovcima.Odluka je izglasana jednoglasno.

Osnovni cilj izrade Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora namenjenog poslovnom centru, poslovanju i porodičnom stanovanju na Ćušilovu u Sremskim Karlovcima, je preispitivanje planskih rešenja u delu koji se odnosi na pravila uređenja i građenja za „Kompleks namenjen sadržajima turizma, ugostiteljstva i vinogradarstva“, kao i preispitivanje potrebe obavezne izrade urbanističkog projekta.

Sprovođenjem investicije u razvoj vinarstva i podizanjem novih zasada vinograda, pojačaće se i vinska ponuda Sremskih Karlovaca.

To će za Lokalnu samoupravu u budućnosti značiti stvaranje novih i boljih uslova za privlačenje investitora, a samim tim stabilan ekonomski rast i razvoj, mogućnost zapošljavanja.

Inicijativu za izradu izmena i dopuna Plana je pokrenulo je „MEK TRADE SERVICE“ d.o.o. Novi Sad, usled ukazane potrebe za stvaranjem savremenih sadržaja u okviru postojeće namene, tačnije savremenu vinariju sa pratećim sadržajima u vidu degustacione sale, vinske prodavnice, smeštajnih jedinica visoke kategorije, sauna i slično.

 

Prethodni tekst8. Međunarodna izložba malog formata „Umetnost pre svega“ u Sremskim Karlovcima
Sledeći tekstOdluka o dodeli stipendija učenicima u školskoj 2021/2022 godini