Promena termina Javne sednice
Prethodni tekstJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE IZGRADNjA VERSKOG KOMPLEKSA NA KATASTARSKOJ PARCELI 7925 K.O. SREMSKI KARLOVCI
Sledeći tekstJAVNA RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2022. GODINU