O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se građani Opštine Sremski Karlovci da je dana 19.04.2022. godine održana sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci, na kojoj je Predsednik opštine doneo Odluke o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Opštine Sremski Karlovci. Usled poboljšanja epidemiološke situacije i pada broja aktivnih slučajeva obolelih od virusa COVID-19, stavlja se van snage Naredba broj 8-2/56/2021-VII od 14.09.2021. godine.

Stavljanjem van snage Naredbe 8-2/56/2021-VII od 14.09.2021. godine prestaju da važe  sve donete mere, među kojima je i mera obaveze Opštine Sremski Karlovci da u iznosu od 50.000,00 dinara refundira troškove plaćanja sahrane i sahranjivanja građana opštine Sremski Karlovci kod kojih je utvrđeno da je smrt nastupila od posledica zaražavanja virusom COVID-19.


Odluka o ukidanju VS
Zaključak o ukidanju VS
Naredba sa prve tel.sednice OŠVS
Prethodni tekstOBAVEŠTENjE O OBJAVLjIVANjU JAVNOG POZIVA ZA UPLAĆIVANjE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE
Sledeći tekstREŠENjE O OBRAZOVANjU I IMENOVANjU ĆLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2022. GODINU