INFORMACIJA O KONKURSU ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA

350

Fondacija «Ana i Vlade Divac» u saradnji sa grupom donatora iz SAD, raspisuje konkurs za dodelu RSK stipendija učenicima koji 2022. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2022. godine upisuju I, II, III ili IV razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji imaju uspeha u učenju i vladanju i čiji je barem jedan roditelj/staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I, II, III ili IV razreda srednje škole koji u školovanju postižu vrlo dobar i odličan opšti uspeh (od 4,00 do 5,00), a čiji jedan ili oba roditelja/staratelja imaju dokaz da su izbegli iz gore navedenih opština.

Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati koji do sada nisu dobijali ovu stipendiju.

Broj stipendija koji se dodeljuje za školsku 2022/2023. godinu je 40. Stipendije se isplaćuju na mesečnom nivou za vreme trajanja školske godine (10 meseci), a u iznosu mesečnom iznosu od 5.000 dinara.

KONKURS JE OTVOREN OD 12.7.2022. DO 29.7.2022. GODINE.

Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za RSK stipendije“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/3341755 ili na mail:  stipendije@divac.com

Više detalja  na  https://www.divac.com/divacstipendijeRSK2022

Prethodni tekstOBAVEŠTENjE O UPISU IMOVINE U BOSNI I HERCEGOVINI
Sledeći tekstŽivana Živanović prisustvovala je slavi Svetog Prokopija Saveza invalida rada Sremski Karlovci