2_JavniPozivPopisivači_srpski_SaZadacima
Prethodni tekstŽivana Živanović prisustvovala je slavi Svetog Prokopija Saveza invalida rada Sremski Karlovci
Sledeći tekstPOZIV ZA PREDLAGANjE PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDžETA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI