3 pravilnik paneli (1)
Prethodni tekstPRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENjE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNjE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANjE I UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
Sledeći tekstJAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI , TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI