PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENjE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNjE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANjE I UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22

284
2. pravilnik energetska sanacija (1)
Prethodni tekstPOZIV ZA PREDLAGANjE PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDžETA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI
Sledeći tekstPRAVILNIK O SUFINANSIRANjU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI , TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22